Szanowni Państwo!

Urząd  Gminy Czermin oraz sołtys Sołectwa Czermin, informuje o opracowaniu projektu dokumentu Plan Odnowy Sołectwa Czermin na lata 2015-2022

 

Plan Odnowy Miejscowości to ważny dokument planistyczny i strategiczny sołectwa. Dokument ten daje możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zaplanowanych zadań. W wielu przypadkach plan odnowy stanowi niezbędny element wniosku o dofinansowanie.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców sołectwa Czermin o zapoznanie się z dokumentem i zgłaszanie uwag oraz wniosków do Planu.

Wnioski i uwagi prosimy zgłaszać do dnia  02 października 2015 r. w następujący sposób:

  • osobiście u Pani Marii Doczekalskiej – Sołtys sołectwa Czermin
  • w Urzędzie Gminy Czermin u Pani Marzeny Kowalskiej, pok. nr 2, tel. 62 7416031 wew. 40.
  • mailowo na adres e-mail org@czermin.wlkp.pl

Ponadto informujemy, że w miesiącu październiku bieżącego roku się zebranie wiejskie poświęcone przyjęciu Planu Odnowy Sołectwa. O dokładnym terminie zebrania zostaną Państwo powiadomieni kurendą.

Serdecznie zapraszamy.


Plan Odnowy Sołectwa Czermin – pobierz