PLANY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Szanowni Państwo

Dotychczas obowiązujące Plany odnowy dla miejscowości Broniszewice, Czermin, Grab, Mamoty, Skrzypnia, Żegocin i Żbiki  z końcem 2022 roku tracą swą ważność. W związku z powyższym przystępujemy do opracowania nowych Planów Odnowy na kolejne lata.

Plan Odnowy Miejscowości to ważny dokument planistyczny i strategiczny sołectwa. Dokument ten daje możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zaplanowanych zadań. W wielu przypadkach plan odnowy stanowi niezbędny element wniosku o dofinansowanie. Dlatego też, zapraszamy mieszkańców do udziału w BADANIU ANKIETOWYM, które jest częścią procesu opracowania Planów Odnowy poszczególnych miejscowości w Gminie Czermin. Wypełnione ankiety pomogą poznać oczekiwania oraz potrzeby inwestycyjne i społeczne danej miejscowości.

Wypełnione ankiety można składać w terminie do dnia 01.08.2022r. u sołtysów poszczególnych miejscowości, w Urzędzie Gminy Czermin /biuro podawcze/ lub mailowo: org@czermin.wlkp.pl

Załączniki

# Plik Opis Wielkość pliku
1 doc Ankieta Broniszewice 22 KB
2 doc Ankieta Czermin 21 KB
3 doc Ankieta Grab 21 KB
4 doc Ankieta Mamoty 21 KB
5 doc Ankieta Skrzypnia 21 KB
6 doc Ankieta Żbiki 21 KB
7 doc Ankieta Żegocin 21 KB