Zakończono realizację projektu pn. „Odnowienie i doposażenie obiektu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Czermin ”

W ramach realizacji zadania wykonano ogrodzenie terenu kompleksu sportowo – rekreacyjnego, na którym znajduje się plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej, koszykówki, tenisa ziemnego i piłki siatkowej. Stare ogrodzenie z siatki metalowej nie spełniało swoich funkcji, ponieważ było mocno zniszczone, powyginane i podziurawione.

W ramach realizacji projektu wykonano:
–  montaż ogrodzenia z paneli z drutu stalowego
– montaż piłkochwytów
–  montaż furtek,
– pielęgnację nawierzchni boiska z trawy syntetycznej
 – zasadzono zieleń niskopienną

W ramach pracy własnej mieszkańcy dokonali rozbiórki istniejącego ogrodzenia  oraz nasadzeń krzewów wraz z rozścieleniem kory.

Koszty kwalifikowane  zadania wyniosły 101 370,87 zł, z czego 50 000,00 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.