UROCZYSTE OTWARCIE WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŻEGOCINIE

 W dniu 9.11.2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Żegocinie. Pomimo niesprzyjającej rozgrywkom sportowym pogody na imprezę przybyło wielu zaproszonych gości, rodziców, absolwentów i obecnych uczniów tutejszej szkoły. Po powitaniu gości i  symbolicznym przecięciu wstęgi rozegrano Gminny Turniej Piłki Nożnej z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Do rozgrywek w systemie „każdy z każdym” stanęli: drużyna „Fokus”, zajmując I miejsce; „Absolwenci” – II miejsce, „Samorządowcy” miejsce III oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Żegocinie z miejscem IV. Wszystkie zespoły otrzymały okolicznościowe puchary.

Zwieńczeniem całego wydarzenia był efektowny tort w kształcie boiska sportowego z napisem: „Nasze nowe boisko” przygotowany przez Panie wchodzące w skład Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Żegocinie.

Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Wsi Żegocin w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.