logo

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy u Dominikanek w Broniszewicach to niepubliczna placówka oświatowa dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim lub znacznym ze sprzężeniami w wieku od 3 do 25 lat. W Ośrodku prowadzone jest również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka do 3 roku życia.Zajęcia dla podopiecznych ORW odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 – w ramach obowiązku szkolnego. Zajęcia są bezpłatne, dlatego rodzice nie ponoszą żadnych kosztów…

 

To niepubliczna placówka oświatowa dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim lub znacznym ze sprzężeniami w wieku od 3 do 25 lat. W Ośrodku prowadzone jest również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka do 3 roku życia.Zajęcia dla podopiecznych ORW odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 – w ramach obowiązku szkolnego. Zajęcia są bezpłatne, dlatego rodzice nie ponoszą żadnych kosztów.
Główny profil  działalności Ośrodka to komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy u Dominikanek jest jedną  z nielicznych placówek, która oferują naukę komunikowania się osób głęboko niepełnosprawnych z otoczeniem.  W ramach zajęć podopieczni mogą skorzystać z codziennej rehabilitacji oraz m.in.  dogoterapii czy hipoterapii, zajęć teatralnych, muzykoterapii. Aby uczniowie mogli rozwijać zachowania społeczne organizowane są  imprezy czy wycieczki. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i dostosowywane do potrzeb  i możliwości każdego ucznia. Dodatkowym atutem ORW jest kameralna atmosfera, ponieważ placówka jest mała, nowocześnie i atrakcyjnie, wyposażona. Działania placówki można śledzić na facebooku. Wszelkie informacje pod numerem 517 317 799 u s. Augustyny- dyrektor ORW.

plakat siostry