straz00Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Czerminie, Ochotnicza Straż Pożarna w Strzydzewie oraz Urząd Gminy w Czerminie byli współorganizatorami Gminnych Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, które odbyły się 18 marca 2016 roku w miejscowości Strzydzew.

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Czerminie, Ochotnicza Straż Pożarna w Strzydzewie oraz Urząd Gminy Czermin byli współorganizatorami Gminnych Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, które odbyły się 18 marca 2016 roku w miejscowości Strzydzew. Otwarcia Turnieju dokonał Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego i jednocześnie Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzydzewie druh Andrzej Nowaczyk. Nad odpowiednim przebiegiem Eliminacji czuwało jury, któremu przewodniczył Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie brygadier Robert Kaczmarek. W Turnieju udział wzięło 17 zawodników. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W Turnieju uczestniczy młodzież w trzech grupach wiekowych:

I grupa – uczniowie szkół podstawowych,

II grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych,

III grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Eliminacje Gminne w Strzydzewie rozpoczęły się testem pisemnym. Zawodnicy musieli odpowiedzieć na 30 pytań wybierając jedną właściwą odpowiedź spośród 3 lub 4 możliwości. Do finału, jakim był egzamin ustny kwalifikuje się 5 najlepszych uczestników zmagań pisemnych. Na egzaminie ustnym zawodnicy odpowiadali na pięć pytań, które oceniane były w skali od 1 do 3 pkt. W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawiła się następująco:

I grupa wiekowa (szkoła podstawowa):

miejsce I: Maciej Filipiak – OSP Broniszewice

miejsce II: Michał Misiorek – OSP Pieruszyce

miejsce III: Jakub Poczta – OSP Strzydzew

II grupa wiekowa (gimnazjum):

miejsce I: Piotr Kubisiak – OSP Broniszewice

miejsce II: Magdalena Jędraszak – OSP Czermin

miejsce III: Julia Stróżczyk – Wieczyn

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne):

            miejsce I: Monika Marciniak – OSP Żegocin

            miejsce II: Sandra Sobczak – OSP Czermin

            miejsce III: Agata Kałużna – OSP Pieruszyce

Wymienieni zwycięzcy będą reprezentować Gminę Czermin w Eliminacjach Powiatowych Turnieju, które odbędą się dnia 2 kwietnia 2016 r. w Gizałkach.

straz01

straz02

straz03

straz04

straz05

straz06

straz07