qso00
19 marca odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” Eliminacje Gminne Żbiki 2013 Gmina Czermin


19 marca odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” Eliminacje Gminne Żbiki 2013 Gmina Czermin

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Czerminie 19 marca 2013 roku w miejscowości Żbiki przeprowadził Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Otwarcia Turnieju dokonał Prezes Zarządu Gminnego i zarazem Wójt Gminy Czermin druh Sławomir Spychaj oraz I Wiceprezes Zarządu druh Stanisław Jankowski. Gospodarzem tegorocznych zmagań była Ochotnicza Straż Pożarna w Żbikach. Nad odpowiednim przebiegiem Eliminacji czuwało jury, któremu przewodniczył Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie starszy brygadier Mieczysław Kikowski. W Turnieju udział wzięło 19 zawodników.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. W Turnieju uczestniczy młodzież w trzech grupach wiekowych: I grupa stanowią uczniowie szkół podstawowych, II grupa to uczniowie szkół gimnazjalnych, a grupę III reprezentują uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Eliminacje Gminne w Żbikach rozpoczęły się testem pisemnym. Zawodnicy w 30 min musieli odpowiedzieć na 25 pytań wybierając jedną właściwą odpowiedź spośród 3 lub 4 możliwości. Do finału, jakim był egzamin ustny kwalifikuje się 5 najlepszych uczestników zmagań pisemnych. Na egzaminie ustnym zawodnicy odpowiadali na pięć pytań, które oceniane były w skali od 1 do 3 pkt. W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

 

I grupa wiekowa (szkoła podstawowa):

miejsce I: Natalia Woźniak – OSP Czermin

miejsce II: Daria Walendowska – OSP Czermin

miejsce III: Wiktoria Orzechowska – OSP Czermin

 

II grupa wiekowa (gimnazjum):

miejsce I: Monika Marciniak – OSP Żegocin

miejsce II: Mateusz Marciniak – OSP Czermin

miejsce III: Sandra Sobczak – OSP Czermin

 

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne):

            miejsce I: Paulina Ratajczak – OSP Żegocin

            miejsce II: Małgorzata Ferenc – OSP Łęg

 

Wymienieni zwycięscy wezmą udział w Eliminacjach Powiatowych Turnieju, które odbędą się w dniu 6 kwietnia 2013 r. w Zespole Szkół w Czerminie.

Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody, które wręczyli Wiceprezesi oraz członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie.

 qso01

qso02

qso03

qso04