Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom”

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom” ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych. Inicjatorem i organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Zarządy Oddziałów Związku przy współpracy innych instytucji i organizacji. Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa.

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom” ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych. Inicjatorem i organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Zarządy Oddziałów Związku przy współpracy innych instytucji i organizacji. Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa.

Udział w konkursie mogą brać dzieci, młodzież oraz twórcy amatorzy.

Konkurs prowadzony jest w sześciu grupach wiekowych:

I grupa – przedszkola

II grupa – szkoła podstawowa klasy I-III

III grupa – szkoła podstawowa klasy IV-VI

IV grupa – gimnazjum

V grupa – szkoła ponadgimnazjalna

VI grupa – dorośli.

Oddział Gminny Związku OSP RP w Czerminie co roku uczestniczy w przedmiotowym konkursie również w tym roku przyłączył się do rywalizacji. Z terenu Gminy Czermin zebrano 48 prac, które przekazane zostały na eliminacje powiatowe. Powiatowa komisja konkursowa nagrodziła 3 prace z naszej Gminy:


  • Anna Dorsz z Przedszkola w Czerminie – 1 miejsce,
  • Weronika Andrysiak z Przedszkola w Czerminie – 3 miejsce,
  • Anita Stysiak ZSP w Czerminie Szkoła Podstawowa – 2 miejsce.

Prace plastyczne ww. uczennic przesłane zostały na etap wojewódzki konkursu, gdzie Anita Stysiak zdobyła 1 miejsce w swojej kategorii i tym samym zakwalifikowała się do eliminacji ogólnopolskich konkursu.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie, nagrodzonym gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.