Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu „Planu gospodarowania odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym” oraz o przyjęciu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego projketu „Planu…” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu „Planu gospodarowania odpadami dla województwa wielkopolkiego na lata 2016-2022”.

Pobierz ogłoszenie