Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 – 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie

Terminarz spotkań konsultacyjnych