Ogłoszenie o rekrutacji na bezpłatne studia stacjonarne

 

Dziekan Zamiejscowego Wydziału Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Jarocinie zawiadamia, że dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na bezpłatnych studiach stacjonarnych na kierunku Administracja. Studia są otwarte dla maturzystów z roku obecnego i lat poprzednich. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.zwaj.univ.szczecin.pl lub pod nr telefonu 62-747-64-84

Uczelnia zapewnia szeroką gamę pomocy materialnej:

  • stypendia socjalne
  • zapomogi
  • stypendia specjalne dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
  • stypendia za wyniki w nauce

Zachęcamy osoby posiadające wykształcenie średnie z maturą do podjęcia, od października 2013 roku, bezpłatnych studiów w Jarocinie.

Istnieje również możliwość podjęcia studiów niestacjonarnych (odpłatnych).