Wójt Gminy Czermin podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czermin Nr X/57/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie określania zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Czermin dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz osób wyjątkowo zasłużonych promocji Gminy Czermin.

Stypendium otrzymali:

1. Katarzyna Zawada

2. Kapela Ludowa z Żegocina

3. Zespół Folklorystyczny „Żegocinianie”.