WÓJT GMINY CZERMIN ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Wieczyn, stanowiącej własność Gminy Czermin o pow. 1,10 ha.

Ogłoszenie o przetargu

Szczegółowe warunki przetargu