Wójt Gminy Czermin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 5.2U położonego w budynku nr 1A w miejscowości Czermin o pow. 114,20 m2 w budynku nr 1A, położony w miejscowości Czermin na działce ewidencyjnej nr 72/8 o ogólnej powierzchni 0,29 h. 

Pobierz ogłoszenie o I przetargu

Szczegółowe warunki I przetargu