WÓJT GMINY CZERMIN OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Broniszewice, stanowiącej własność Gminy Czermin, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1P/00020505/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarocinie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pleszewie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:

 

położenie działki

nr działki

Księga wieczysta

oznaczenie działki w ewidencji gruntów

powierzchnia działki

Broniszewice

184

KZ1P/00020505/9

RV

0,14 ha

Broniszewice

185/2

KZ1P/00020505/9

Ws

0,17 ha

Broniszewice

185/4

KZ1P/00020505/9

RV, B-RV

0,47 ha

Broniszewice

185/5

KZ1P/00020505/9

B-RV

0,0292 ha

Broniszewice

185/7

KZ1P/00020505/9

B-RV

0,0348 ha

Broniszewice

186/1

KZ1P/00020505/9

Bp

0,0088 ha

Broniszewice

187/3

KZ1P/00020505/9

dr, Bi

0,1483 ha

Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.

Ogłoszenie o I przetargu – pobierz

Szczegółowe warunki I przetargu – pobierz