OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Czermin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej dawny zespół dworsko – parkowo – folwarczny w miejscowości Skrzypnia

POBIERZ