Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych  dotyczących projektu Planu Odnowy Miejscowości na lata   2023-2033 dla miejscowości: Broniszewice, Czermin, Grab, Mamoty, Skrzypnia, Żbiki, Żegocin

Wójt Gminy Czermin w dniu 25.10.2022r. podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektów Planów Odnowy Miejscowości Broniszewice, Czermin, Grab, Mamoty, Skrzypnia, Żbiki, Żegocin na lata 2023-2033.

 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców poszczególnych sołectw dotyczące projektów Planów Odnowy Miejscowości.
 2. Przedmiotem konsultacji są projekty:
 • Plan Odnowy Miejscowości Broniszewice na lata 2023-2033
 • Plan Odnowy Sołectwa Czermin na lata 2023-2033
 • Plan Odnowy Sołectwa Grab na lata 2023-2033
 • Plan Odnowy Miejscowości Mamoty na lata 2023-2033
 • Plan Odnowy Miejscowości Skrzypnia na lata 2023-2033
 • Plan Odnowy Miejscowości Żbiki na lata 2023-2033
 • Plan Odnowy Miejscowości Żegocin na lata 2023-2033
 1. Konsultacje przeprowadzone będą w formie badania ankietowego na formularzu konsultacji poprzez:  przesyłanie listownie na adres Urzędu Gminy Czermin, Czermin 47, 63-304 Czermin, złożenie na biurze podawczym urzędu gminy Czermin lub przesłanie elektronicznie na adres e-mail: org@czermin.wlkp.pl.

Komórka odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji: Referat Organizacyjno-Prawny.

 1. Termin przedstawienia opinii: 03.11.2022r. do 10.11.2022 r.
 2. Informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest na stronie internetowej gminy: www.czermin.wlkp.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy i w poszczególnych sołectwach.

Wójt

/-/ mgr Sławomir Spychaj