Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Urząd Gminy w Czerminie zapraszają uczniów klas IV – VI oraz uczniów klas gimnazjalnych z terenu gminy Czermin do udziału w V Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych „MY WOBEC PRZEMOCY”. Głównym tematem Przeglądu będą autentyczne problemy zgłaszane przez młodzież w obszarze przemocy w Internecie.

Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest przesłanie zgłoszenia do Urzędu Gminy w Czerminie do dnia 29 lutego br.

Pobierz regulamin konkursu