WÓJT GMINY CZERMIN OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych, niezabudowanych położonych w miejscowości Żegocin, stanowiących własność Gminy Czermin

Sprzedaży podlegają niżej wymienione działki:

– działka gruntowa niezabudowana nr 618/16 o powierzchni 0,1098 ha,

– działka gruntowa niezabudowana nr 618/17 o powierzchni 0,1214 ha,

– działka gruntowa niezabudowana nr 618/18 o powierzchni 0,1346 ha,

Całość w załącznikach.