O G Ł O S Z E N I E

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 518 ze zm), Wójt Gminy Czermin informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego tj.: działka nr 152/1 o powierzchni 1,25 ha położona w miejscowości Broniszewice.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Czermin, Referat Organizacyjno Prawny, tel. 062 7416 – 031 wew. 40.

Wójt

/-/ mgr Sławomir Spychaj