O G Ł O S Z E N I E

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 518 ze zm.), Wójt Gminy Czermin informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego tj.: działka nr 184, 185/2, 185/4, 185/5, 185/7, 186/1, 187/3 o ogólnej powierzchni 1,0011 ha, położone w miejscowości Broniszewice.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Czermin, Referat Organizacyjno Prawny, tel. 62 7416 – 031 wew. 40.

Wójt

/-/ mgr Sławomir Spychaj