00W dniu 14 października 2014 r. przy Zespole Szkół Publicznych w Czerminie odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy przy pomniku samolotu ku czci lotników polskich.

W dniu 14 października 2014 r. przy Zespole Szkół Publicznych w Czerminie odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy przy pomniku samolotu ku czci lotników polskich. Uroczystość była połączona z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: senator RP Witold Sitarz, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, wiceprezes wielkopolskiego okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej major Ludwik Misiek, dowódca 16 batalionu remontu lotnisk w Jarocinie ppłk Andrzej Galan oraz przedstawiciel Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej Leszek Bierła. Ponadto w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Samorządu Gminy Czermin, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych, przedstawiciele Rad Rodziców szkół z terenu gminy Czermin oraz uczniowie.


0013

0014

 

Pierwsza część uroczystości odbyła się w budynku szkoły. O oprawę artystyczną zadbali uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych w Czerminie.

0012

0097

0103

0105

0107

0110

 

 Wojskową asystę honorową wystawił 16 batalion remontu lotnisk w Jarocinie.

0006

0026

 

Podczas uroczystości dyrektor Krzysztof Orszulak wręczył uczniom wyróżnienia w szkolnym konkursie plastycznym pod hasłem „Historia skrzydłami pisana”.

0040

0045

0049

0056

 

Nauczyciele natomiast odebrali z rąk dyrektora okolicznościowe nagrody, a Sławomir Spychaj wręczył dyrektorowi Krzysztofowi Orszulakowi nagrodę Wójta.

0113

0112

0117

0119

 

Senator Witold Sitarz, który jest czynnym pilotem i instruktorem szybowcowym oraz przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Lotnictwa przekazał na ręce dyrektora szkoły książki o tematyce lotniczej.

0081

 

Życzenia w imieniu własnym oraz wicepremiera Janusza Piechocińskiego przekazał Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski .

0084

 

Major Ludwik Misiek były żołnierz Armii Krajowej, pilot – senior przekazał do biblioteki szkolnej książkę swojego autorstwa pt.: „Lotnicze historie”.

0091

 

Druga część uroczystości odbyła się przy pomniku, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy „W hołdzie lotnikom polskim”. .

0124

0129

0146

0148

 

Odsłonięcia tablicy dokonali: senator RP Witold Sitarz, major Ludwik Misiek, ppłk Andrzej Galan, długoletni sołtys wsi Czermin oraz darczyńca gruntu, na którym znajduje się pomnik i boiska szkolne Henryk Kościański, Grażyna Kuś – była mieszkanka Broniszewic, której wujek był lotnikiem Dywizjonu 300 oraz najmłodsza uczennica ZSP w Czerminie Antonina Dajczak.


0177

0183

0193

0202


Grażyna Kuś przekazała na ręce dyrektora szkoły pamiątki po swoim wuju – lotniku Dywizjonu 300.

 0163

0167


Autorem projektu cokołu, na którym spoczywa samolot jest architekt Tomasz Hoffa. W celu ukazania jak ważną rolę odgrywa w obronie kraju Wojsko Polskie konstrukcja została zaprojektowana w wymowny skrót WP.

0034

0136

 

Projekt pn.: 'Historia skrzydłami pisana…” został współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”.