Począwszy od listopada 2018 do końca stycznia 2019 roku Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „Promyk” w Broniszewicach realizuje projekt „Odpowiadamy za odpady” współfinansowany przez Stowarzyszenie Eko-Unia. Dofinansowanie przyznano około 30 organizacjom z całej Polski.

Jego celem jest zwrócenie dzieciom oraz dorosłym uwagi na ochronę środowiska , segregacji odpadów i czystości w najbliższej okolicy. Odbiorcy projektu poprzez wspólne działania przyczynią się do czystości okolicy, czystości w szkole i na placu zabaw obok szkoły, właściwej segregacji odpadów oraz zaangażowaniu w zbiórki publiczne: na rzecz niepełnosprawnych chłopców z Domu Pomocy Społecznej, zbiórki plastikowych nakrętek oraz karmy dla schroniska dla psów. Ponadto uczestnicy projektu zajmują się przygotowaniem plakatów oraz prezentacji na temat segregacji odpadów, dbają o wygląd otoczenia szkolnego i całej miejscowości.