logo  umwwSołectwo Czermin uczestniczące w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” zostało laureatem konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pn: „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”

Sołectwo Czermin uczestniczące w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”, mającym na celu aktywizację mieszkańców wsi oraz podniesienie jakości życia na terenach wiejskich, znalazło się wśród laureatów konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pn: „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

W wyniku realizacji projektu pt: „Doposażenie terenu przy kompleksie sportowo – rekreacyjnym w miejscowości Czermin” zostały zakupione 3 komplety stołów i ławek z drewna sosnowego oraz 4 kosze na śmieci.

Całkowita wartość projketu wyniosła 6 140,00 zł, z czego dofinansowanie Samorządu Wielkopolskiego wyniosło 3 000,00 zł a 3 140,00 zł stanowił wkład własny gminy Czermin.