Zakończono realizację projektu pn. „Doposażenie terenu przy Ośrodku Kultury w Żegocinie – ławostoły kupujemy biesiadować będziemy”

W ramach zadania doposażono teren przy Ośrodku Kultury w Żegocinie poprzez  zakup 15 kompletów ławostołów. Koszty kwalifikowane  zadania wyniosły 11 403,00 zł. z czego 6 000,00 zł. stanowiło dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.