Zakończono realizację projektu pn. „Pieruchy imprezy planują więc w świetlicę inwestują – doposażenie świetlicy wiejskiej”

W ramach zadania zakupiono 13 sztuk stołów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Pieruchy. Koszty kwalifikowane  zadania wyniosły 5 999,94 zł z czego 3 800,00 zł. stanowiło dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.