Obwieszczenie Wójta Gminy Gizałki o wydaniu postanowienia odmawiającego podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa małej elektrowni wodnej „MEW-Ruda Wieczyńska”. 

Pobierz