Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin z dnia 09.08.2017 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czermin”.

Obwieszczenie do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin z dnia 09.08.2017 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czermin”.