Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty.

Pobierz