ork00Nagrody za lokalne działania na rzecz ekologii i kultury

W dniu 25 listopada 2015 roku w Sali Konferencyjnej budynku Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu odbyło się uroczyste podsumowanie XVI edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”

W dniu 25 listopada 2015 roku w Sali Konferencyjnej budynku Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu odbyło się uroczyste podsumowanie XVI edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. Konkurs organizowany jest corocznie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego a jego głównym celem jest pobudzenie, wyszukiwanie i promowanie inicjatyw lokalnych w zakresie proekologicznej i prokulturowej strategii rozwoju obszarów wiejskich, które mogą powodować wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności tych obszarów na terenie Wielkopolski oraz promowanie działań przyczyniających się do popularyzowania i realizacji idei „Małej ojczyzny” bliskiej swoim obywatelom.

Z terenu Gminy Czermin do konkursu zgłoszono projekty zrealizowane przez:

1. Przedszkole w Czerminie „Krasnoludki małe, mądre ludki – edukują, porządkują, więc są dobre tego skutki!”,
2. Ośrodek Kultury w Żegocinie „Helena Modrzejewska – mistrz słowa”,
3. Kółko Włościanek w Żegocinie „Włościańskie smaki”,
4. Gminę Czermin „Historia skrzydłami pisana…” .

Wszystkie cztery projekty otrzymały nagrody pieniężne, a Gmina Czermin oraz Ośrodek Kultury w Żegocinie otrzymały ponadto wyróżnienie specjalne za wieloletnie, aktywne zaangażowanie i inicjowanie działań na rzecz promocji Konkursu.

W uroczystości uczestniczyli: Marzena Wodzińska – członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Mariola Górniak – Dyrektor Departamentu Środowiska, Jarosław Sobczak – Zastępca Dyrektor Departamentu Środowiska, Marek Zieliński – Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu oraz radni Sejmiku Wojewódzkiego i członkowie Kapituły Konkursowej Mirosława Kaźmierczak i Mikołaj Grzyb.

Dyplomy i wyróżnienia odebrali: Wójt Sławomir Spychaj wraz z kierownikiem referatu organizacyjno – prawnego Urzędu Gminy Marzeną Kowalską, wychowawczyni w przedszkolu Marzanna Spychaj wraz z przedstawicielką Rady Rodziców Agnieszką Grembowską – Kulą, kierownik Ośrodka Kultury w Żegocinie Zofia Zawada wraz z Romualdą Kempińską oraz Przewodnicząca Kółka Włościanek w Żegocinie Daniela Królak wraz z Iwoną Twardowską.

Tegoroczna edycja konkursu spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Do konkursu zgłoszono bowiem 54 projekty, z czego 50 przeszło pozytywnie ocenę formalną a 35 projektów otrzymało dofinansowanie.

ork02a

ork02b

ork03

ork04

ork05

ork07

ork06

ork08ork09

ork01

ork02