MMA- Moja Matematyczna Aktywność – to nazwa piątego w tym roku projektu realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „Promyk” w Broniszewicach. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Fundacji mBanku  w ramach programu mPotęga, w drodze konkursu, na realizację zajęć matematycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Broniszewicach. Oprócz zajęć matematycznych uczestnicy biorą udział w zajęciach plastycznych, terenowych oraz wyjazdach do urzędu gminy, banku oraz zakładu pracy. Na uczestników czeka wiele konkursów i gier oraz upominki rzeczowe. Zakupiono także gry matematyczne i logiczne oraz pomoce dydaktyczne na zajęcia szkolne i świetlicowe. Projekt potrwa do końca listopada 2019 r.