wieczyn alan Pan por. nie podl. ob. sł. wojsk. Leszek Alankiewicz – uczestnik przyjęcia zrzutu broni z samolotów alianckich w nocy z 15/16 października 1943 roku w pobliżu miejscowości Grab – został mianowany na stopień kapitana.

 

Podczas okupacji niemieckiej na terenie gminy Czermin dokonano zrzutu lotniczego. Zrzut miał miejsce w nocy z 15 na 16 października 1943 roku, w pobliżu miejscowości Grab. Teren zrzutowiska został dobrany nieprzypadkowo w pobliżu Prosny, ponieważ rzeka stanowiła drogowskaz dla nawigatora samolotu. Placówka odbiorcza została oznaczona kryptonimem „Fasola” i nadano jej numer 802. Oddział zabezpieczający zrzut liczył 23 żołnierzy (19 z Czermina 4 z Pleszewa).

W akcji brał udział Pan Leszek Alankiewicz, wówczas 17 letni młody człowiek. Pan Leszek Alankiewicz urodził się w Chytrowie w pow. Jarocin. W czasie okupacji mieszkał i pracował u niemieckiego rolnika w Wieczynie. Od 11 listopada 1939 roku prowadził konspiracyjny zastęp harcerski w Wieczynie, a od połowy września 1943 roku drużynę Szarych Szeregów „Prosna” podporządkowaną operacyjnie komendzie Placówki AK Czermin, kryptonim „Cielę”. W dniu 15 sierpnia 1943 została zaprzysiężony pod pseudonimem „Lew” przez zastępcę komendanta Placówki AK w Czerminie Walentego Krzesieka ps. „Bolko”. Do 16 czerwca 1944 roku był gońcem – łącznikiem komendanta placówki Feliksa Wyszyńskiego ps.”Karol”. Od 17 czerwca 1944 roku był gońcem w placówce oraz łącznikiem nowego komendanta placówki ps. „Bolko” z komendą obwodu w Pleszewie, a od Powstania Warszawskiego pomocnikiem komendanta placówki ds. łączności.

           Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej Pan por. nie podl. ob. sł wojsk. Leszek Alankiewicz w listopadzie 2015 roku został mianowany na stopień kapitana.

wieczyn alan 2

 kpt Leszek Alankiewicz (drugi z lewej)