KURENDA

W związku z pojawiającymi się sygnałami ze strony Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie odnośnie nieprawidłowo ustawionych stogów, stert, brogów Wójt Gminy Czermin zwraca się z prośbą o podjęcie działań w celu usunięcia nieprawidłowości oraz stosowanie się do odpowiednich zasad. Kierujący działaniami ratowniczo-gaśniczymi zauważyli, że stogi itp. znajdują się za blisko dróg i budynków.


KURENDA

W związku z pojawiającymi się sygnałami ze strony Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie odnośnie nieprawidłowo ustawionych stogów, stert, brogów Wójt Gminy Czermin zwraca się z prośbą o podjęcie działań w celu usunięcia nieprawidłowości oraz stosowanie się do odpowiednich zasad. Kierujący działaniami ratowniczo-gaśniczymi zauważyli, że stogi itp. znajdują się za blisko dróg i budynków.
W celu przypomnienia poniżej przedstawiam zasady jakie obowiązują przy sprawianiu stogów, stert i brogów.

Aby zabudowania gospodarcze i płody rolne były odpowiednio zabezpieczone, zachowaj następujące odległości:

  • od budynków wykonanych z materiałów:

­

­    – palnych – 30 m,

  – niepalnych i pokryciu co najmniej trudno zapalnych – 20 m,

  • od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m,
  • od urządzeń i przewodów linii energetycznych wysokiego napięcia – 30 m,
  • od lasów i terenów zadrzewionych – 100 m,
  • miedzy stertami i stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30m.

Wokół stert, stogów i brogów należy wydzielić i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych.

Produkty roślinne składuj w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie – dbaj o to, by były odpowiednio suche. Jeśli musisz składować produkty niedosuszone, okresowo sprawdzaj ich wewnętrzną temperaturę.

osp

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

 

Poniżej przedstawiam odnośnik do poradnika: „Polak mądry przed szkodą. O pożarach i innych zagrożeniach. ˮ

Pobierz poradnik

Zapraszam do zapoznania się z bezcennymi informacjami, jakie zawarte zostały w niniejszym opracowaniu.

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej: www.straz.gov.pl