KSIĄŻKI DO BIBLIOTEK SZKOLNYCH Z NARODOWEGO
PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

Zespół Szkół w Broniszewicach oraz Zespół Szkół w Żegocinie w ramach złożonych wniosków otrzymały środki w wysokości  8.100,00 zł  na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.