Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29.03.2017 r. zmarł
ś.†p. ks. Tomasz Niewiadomski 
Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Józefa Rzemieślnika w Strzydzewie

 

                                                             Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim

                                                                                 składa

                                                                                 Rada i Wójt Gminy Czermin
                                                                  Sołtysi i Pracownicy Urzędu Gminy w Czerminie