Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o  obowiązujących od 01 stycznia 2017 roku nowych przepisach dotyczących prowadzonych przez ZUS kontroli płatników składek na ubezpieczenie społeczne.

Pobierz