Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Czermin.

Pobierz informację