Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu przypomina, że nieprawidłowe wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin , niesie za sobą duże zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy.

Komunikat