Drodzy Rodzice, Dyrektorzy Szkół,

Przedszkola na terenie Gminy Czermin nadal pozostają zamknięte do 7 czerwca 2020 roku. We wszystkich szkołach podstawowych kontynuowane są zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – zdalne nauczanie i lekcje online;

  • w okresie od 25 maja do 7 czerwca 2020 r. dyrektorzy szkół podstawowych zapewnią według potrzeb uczniom klas VIII – konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty oraz możliwość korzystania z biblioteki;

Organizacja funkcjonowania jednostek oświaty będzie odbywała się w oparciu o wydane Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przygotowane przez dyrektorów wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie placówki.

 

Z poważaniem
Sławomir Spychaj
Wójt Gminy Czermin