Trwa realizacja największej inwestycji w gminie

Zadanie obejmuje kompleksową modernizację trzech Zespołów Szkół Publicznych:  w Broniszewicach, Czerminie i Żegocinie.

Zaplanowano m.in. docieplenie przegród zewnętrznych (stropodachy, stropy, ściany zewnętrzne), wymianę obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, wymianę pokrycia dachu   z papy, modernizację systemów centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację źródeł ciepła oraz montaż nowych kotłów.

Zadnie współfinansowane jest ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego  w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania: 4.180.000,00 zł.