Szanowni Państwo,
Gmina Czermin w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców na bezpłatne szkolenia kompetencji cyfrowych przystąpiła do przygotowania lokalnej diagnozy zasobów i potrzeb niezbędnej do podpisania porozumienia oraz złożenia wniosku o dofinansowanie projektu na konkurs ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Mając powyższe na uwadze prosimy o wypełnienie poniższej ankiety do dnia 31.12.2015 roku:

http://www.ankietka.pl/ankieta/210544/ankieta-gmina-czermin.html

Ankietę w wersji papierowej można również pobrać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Czerminie.