OSP00W dniu 10 marca 2017 r. w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Czerminie odbyła się Komisja Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Czermin. Na spotkanie komisji zaproszeni zostali Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czermin oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie st. bryg. Jacek Jarus.

W dniu 10 marca 2017 r. w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Czerminie odbyła się Komisja Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Czermin. Na spotkanie komisji zaproszeni zostali Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czermin oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie st. bryg. Jacek Jarus. Podczas komisji omówiono stan bezpieczeństwa, współpracę między Samorządem, OSP oraz PSP, a także przedstawione zostały statystyki związane z zagrożeniami na terenie Gminy Czermin. Na zakończenie podziękowano za współpracę Komendantowi Powiatowemu PSP w Pleszewie st. bryg. Jackowi Jarusowi, który odchodzi na emeryturę. W imieniu Samorządu Gminy Czermin oraz Ochotniczych Straży Pożarnych podziękowania złożyli Przewodnicząca Komisji Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Czermin Maria Rogowicz-Łukomska oraz Wójt Gminy Czermin i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czerminie Sławomir Spychaj.

OSP01

OSP02

OSP03

OSP04

OSP05

OSP06

OSP07