Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerminie ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego – OPEL CAMPO

Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy „OPEL CAMPO” 2.5D

 • nr rejestracyjny : PPL 42MX
 • rok produkcji : 1994 r.
 • data I-szej rejestracji : 06.1994 r.
 • data I-szej rejestracji w Polsce : 08.2006 r.
 • nr identyfikacyjny : JAATFR54HR7101624
 • typ i pojemność silnika : ZS (ISUZU) 2500m 3
 • moc silnika : 56 kW (76 KM)
 • aktualne wskazanie licznika : 501554 km
 • ilość miejsc siedzących : 5
 • dopuszczalna masa całkowita : 2550 kg
 • masa własna : 1525 kg
 • rodzaj nadwozia : Pick-up 4-drzwiowy
 • kolor : pomarańczowy
 • powłoka lakiernicza : wymaga miejscowych napraw lakierniczych
 • ogumienie: przednie lewe – zużycie w 30%, prawe- zużycie w 30%, tylne : lewe – zużycie w 40%, prawe- zużycie w 40%,

 Cena wywoławcza : 1.600,00 zł brutto. Aby przetarg mógł zakończyć się wynikiem pozytywnym zaoferowana cena musi być wyższa od wywoławczej. Przetarg odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. tj. czwartek o godz. 1000w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej, Czermin 1B. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 80,00 zł na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerminie : BS Pleszew O/Czermin nr 61 8407 0003 0202 8264 2000 0003

Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium, celem okazania go wraz z dowodem osobistym, Komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później  niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę uzyskaną  w przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu nastąpi na podstawie protokołu wydania, niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerminie lub pod nr tel.062 741 73 25 Informacji dotyczącej stanu technicznego samochodu OPEL CAMPO udziela kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerminie, Czermin 1B, tel. 660 800 605Samochód można oglądać  w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-14 po uprzednim uzgodnieniu  z Kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerminie.