W dniu 09.05.2018 roku w Środowiskowym Dom Samopomocy w Czerminie odbył się X Turniej Tańca połączony z X rocznicą powstania ŚDS. Turniej odbył się w Sali Widowiskowo-Sportowej w Broniszewicach. Wzięli w nim udział uczestnicy z następujących ośrodków: ŚDS z Jarocina, WTZ Jarocin, ŚDS z Odolanowa, WTZ z Gizałek, WTZ z Nowolipska, DPS z Broniszewic, DPS z Pleszewa, ŚDS z Pleszew dniu 09.05.2018 roku w Środowiskowym Dom Samopomocy w Czerminie odbył się X Turniej Tańca połączony z X rocznicą powstania ŚDS. Turniej odbył się w Sali Widowiskowo-Sportowej w Broniszewicach. Wzięli w nim udział uczestnicy z następujących ośrodków: ŚDS z Jarocina, WTZ Jarocin, ŚDS z Odolanowa, WTZ z Gizałek, WTZ z Nowolipska, DPS z Broniszewic, DPS z Pleszewa, ŚDS z Pleszewa, ŚDS z Fabianowa, Zespół Szkół Specjalnych z Pleszewa, ŚDS z Czermina.
Wszystkie układy taneczne prezentowane podczas Turnieju nawiązywały do muzyki filmowej, która była tematem przewodnim tegorocznej imprezy.
Wyniki:
I miejsce – DPS z Pleszewa
II miejsce – WTZ z Gizałek
III miejsce – DPS Z Broniszewic.