Czer00W dniu 14 sierpnia 2016 roku odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 775-lecia miejscowości Czermin, 1050 – lecia Chrztu polski oraz Dożynki wiejskie. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej dożynkowej, po której do każdego domu zostały rozwiezione chleby dożynkowe. w tym roku oprócz chlebów do każdego domu trafiła publikacja pn.: „Z dziejów Czermina i okolic”. Jest to pierwsza publikacja wydana przez Gminę, która dotyczy miejscowości Czermin. Autorem publikacji jest mieszkaniec Czermina Pan Dominik Wabiński – nauczyciel historii. Publikacja obejmuje okres tzw. czasów najdawniejszych do wybuchu II wojny światowej. Część fotografii, które znalazły się w publikacji pochodzi z archiwów prywatnych mieszkańców Czermina.

W dniu 14 sierpnia 2016 roku odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 775-lecia miejscowości Czermin, 1050 – lecia Chrztu polski oraz Dożynki wiejskie. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej dożynkowej, po której do każdego domu zostały rozwiezione chleby dożynkowe. w tym roku oprócz chlebów do każdego domu trafiła publikacja pn.: „Z dziejów Czermina i okolic”. Jest to pierwsza publikacja wydana przez Gminę, która dotyczy miejscowości Czermin. Autorem publikacji jest mieszkaniec Czermina Pan Dominik Wabiński – nauczyciel historii. Publikacja obejmuje okres tzw. czasów najdawniejszych do wybuchu II wojny światowej. Część fotografii, które znalazły się w publikacji pochodzi z archiwów prywatnych mieszkańców Czermina.

O godz. 15.00 odbyła się msza św. Jubileuszowa w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Czerminie. Po mszy dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej . Odsłonięcia dokonała najstarsza mieszkanka Czermina Pani Pelagia Kaczmarek oraz uczennica zespołu Szkół Publicznych w Czerminie Kinga Kościańska. Kamień podarował Pan Robert Kaźmierczak a tablice ufundowała firma Spomasz z Pleszewa. Następnie rozpoczęła się dalsza część uroczystości. Dzieci z ZSP w Czerminie przedstawiły inscenizację z okazji 1050 rocznicy Chrztu. Następnie przedstawiono obrzęd dożynkowy, były tańce, przyśpiewki, skecze. Klub Seniora zaprezentował piosenki „Tu jest mój dom” oraz „Czermińskie zwyczaje”. Na zakończenie młodzież zaprosiła mieszkańców do wspólnego poloneza. Podczas imprezy można było oglądać wystawę fotograficzną oraz prace dzieci i młodzieży z okazji Jubileuszu 775-lecia Czermina, która znajdowała się w namiocie w parku. Po zakończeniu występów artystycznych rozpoczęła się zabawa taneczna.

Jednocześnie informujmy, że publikacja „Z dziejów Czermina i okolic” została przekazana mieszkańcom Czermina a także do Bibliotek w Czerminie i Pleszewie oraz do wszystkich szkół na terenie Gminy Czermin. Elementem upamiętniającym jubileusz miejscowości są tablice umieszczone przy wjazdach do miejscowości Czermin ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie.

Czer01

Czer02

Czer03

Czer04

Czer05

Czer06

Czer07

Czer08

Czer09

Czer10

Czer11

Czer12

Czer13

Czer14

Czer15

Czer16

Czer17

Czer18

Czer19

Czer20

Czer21

Czer22

Czer23

Czer24

Czer25

Czer26

Czer27

Czer29

Czer30

Czer31

Czer32

Czer33

Czer34

Czer35

Czer36

Czer37

Czer38

Czer39

Czer40

Czer41

Czer42

Czer43

Czer45

Czer46

Czer47

Czer48

Czer49

Czer50

Czer51