lecie00Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

W 2014 roku osiem par małżeńskich z terenu Gminy Czermin obchodziło Jubileusz 50 – lecia a jedna para Jubileusz 60–lecia zawarcia związku małżeńskiego. Spotkanie z Jubilatami odbyło się 30 stycznia 2015 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy z udziałem Wójta Sławomira Spychaja, Zastępcy Wójta Marietty Cierniak, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czermin Roberta Kaźmierczaka oraz Skarbnika Jarosława Kowalskiego. Jubilaci otrzymali medale przyznane przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie, dyplomy oraz kwiaty. Po oficjalnej części uroczystości wszyscy zebrani zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. W miłej atmosferze Jubilaci spędzili piątkowe popołudnie.

Jubileusz 60 – lecia zawarcia związku małżeńskiego obchodzili:

Grażyna i Tadeusz Wojcieszakowie.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznano:

Stanisławie i Marianowi Moleckim,

Bogumile i Władysławowi Korzeniewskim,

Kazimierze i Stanisławowi Matyniakom,

Bogumile i Wacławowi Stachowiakom,

Bolesławie i Stefanowi Rogowiczom,

Zofii i Józefowi Janiszewskim,

Zdzisławie i Marianowi Tarkom,

Bożenie i Bogdanowi Witkowskim.

lecie01

lecie02

lecie02a

lecie03

lecie04

lecie05

lecie06

lecie07

lecie08

lecie09

lecie10