W 2022 roku dziewięć par małżeńskich z terenu Gminy Czermin obchodziło Jubileusz 50 – lecia zawarcia związku małżeńskiego.

Spotkanie z Jubilatami odbyło się 21 września 2022 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerminie z udziałem Wójta Sławomira Spychaja, Zastępcy Wójta Marietty Cierniak, Przewodniczącego Rady Gminy Czermin Roberta Mikołajczaka oraz zastępcy kierownika USC Jagody Urbaniak. Jubilaci otrzymali medale przyznane przez Prezydenta RP, dyplomy i kwiaty. Po oficjalnej części uroczystości wszyscy zebrani zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie wręczono:

  1. Zbigniew i Wiesława Antczakowie
  2. Mieczysław i Irena Bachorscy
  3. Stanisław i Zofia Jankowscy
  4. Józef i Barbara Mateccy
  5. Marian i Maria Mielczarkowie
  6. Tadeusz i Teresa Rysiakowie
  7. Stanisław i Agnieszka Słonińscy
  8. Hieronim i Bernadeta Zajdowiczowie
  9. Zygmunt i Elżbieta Zmyśloni