W dniu 18 czerwca 2023 roku  Ochotnicza Straż Pożarna w Pieruszycach obchodziła Jubileuszu 100-lecia istnienia Jednostki. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji strażaków w Kościele pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Żegocinie. Oficjalna część odbyła się na boisku sportowym w miejscowości Pieruszyce. Po uroczystym przemarszu jednostek OSP oraz pocztów sztandarowych druh Łukasz Wasiewicz, który był Dowódcą uroczystości, zdał meldunek obecnemu na miejscu Prezesowi Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pleszewie druhowi Zbigniewowi Serbiakowi. Przybyłych strażaków, zaproszonych gości i mieszkańców powitał Prezes OSP w Pieruszycach druh Józef Libert. Następnie druhna Anita Karcz, przedstawiła rys historyczny jednostki po czym uczczono minutą ciszy pamięć o strażakach, których nie ma już wśród nas, a byli założycielami tej OSP oraz tych którzy pracowali dla dobra jednostki.

Podczas obchodów jubileuszu, jednostka odznaczona została:

– „Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej”, który wręczyli Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pleszewie druh Zbigniew Serbiak,

– odznaką honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”, którą wręczył Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, a zarazem Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego,

– odznaką honorową Primus in Agendo, którą w imieniu Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Minister Marleny Maląg wręczyła Anna Nowicka-Jarych,

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP w Poznaniu nadała odznaczenia wyróżniającym się druhnom i druhom:

  • Złoty Medal  za zasługi dla pożarnictwa otrzymał druh Waldemar Staszak,
  • Srebrne Medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: druh Krzysztof Marciniak, druh Radosław Fibner, druh Jerzy Krawczyk, druh Tomasz Nawrocki, druh Dariusz Waszak,
  • Brązowe Medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: druhna Ewa Czopik i druh Łukasz Wasiewicz.

Odznakami ”Wzorowego Strażaka” uhonorowano również druhnę Anitę Karcz, druha Adama Banaszaka oraz druha Bartosza Marciniaka.

W uroczystości udział wzięli Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Posłanka Karolina Pawliczak, Anna Nowicka-Jarych, Delegacja z Niemiec, z zaprzyjaźnionej Gminy Steinhofel, wicestarosta powiatu pleszewskiego Damian Szwedziak, władze Powiatowe Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, Prezes Banku Spółdzielczego w Pleszewie Mariola Walendowska, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pleszewie Mieczysław Maciaszek, Wójt Gminy Czermin Sławomir Spychaj oraz przedstawiciele władz samorządowych Gminy Czermin, druhny i druhowie z jednostek OSP oraz lokalna społeczność. Uroczystość zakończyła się wspólną biesiadą.