Od 1 stycznia 2019 r., obowiązują przepisy Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizację (Dz.U. z 2018 r. poz. 357).  Zmiany obejmują:

  • skrócenie okresu przechowywania przez pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika (z 50 na 10 lat),
  • umożliwia pracodawcy elektroniczne prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika,
  • ogranicza koszty pracodawców, związane z przechowywaniem dokumentacji pracowniczej.