INFORMACJA Z REALIZACJI ZADANIA

                Gmina Czermin w roku 2019 realizowała zadania związane z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach umowy o dofinansowanie zadania ze środków Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego nr 111/2019 z dnia 23 kwietnia 2019r. -droga Wieczyn i Żbiki  oraz umowy nr 316/2019 z dnia 26 lipca 2019r. – droga Grab, Strzydzew. Zadania swym zakresem obejmowały przebudowę dróg w miejscowościach:

  • nr 19 ark. m. 24 obręb Wieczyn na odcinku o długości 777,00mb i szerokości 4,50mb o nawierzchni z kruszywa granitowego łamanego. Zakres robót obejmował wykonanie robót pomiarowych, mechanicznego wykonania koryta wraz mechanicznym profilowaniem i zagęszczeniem dna, wykonaniu dolnej podbudowy z kruszywa granitowego łamanego gr. 15cm z mechanicznym zagęszczeniem. Roboty zakończono 17 października 2019r.Całkowita wartość zadania wynosi 150 000,00zł. Wartość dofinansowania wynosi 87 000,00zł.
  • nr 348 ark. m. 1 obręb Żbiki na odcinku o długości 510,00 mb i szerokości 4,30mb o nawierzchni
    z kruszywa granitowego łamanego. Zakres robót obejmował wykonanie robót pomiarowych, mechanicznego wykonania koryta wraz mechanicznym profilowaniem i zagęszczeniem dna, wykonaniu dolnej podbudowy z kruszywa granitowego łamanego gr. 10-15cm z mechanicznym zagęszczeniem. Roboty zakończono 25 października 2019r. Całkowita wartość zadania wynosi 82 600,00zł. Wartość dofinansowania wynosi 57 000,00zł.
  • nr 268/2, 269/1 ark. m. 1 obręb Grab na odcinku o długości 490,00mb i szerokości 4,20mb do 5,50mb o nawierzchni z kruszywa granitowego łamanego. Zakres robót obejmował wykonanie robót pomiarowych, mechanicznego wykonania koryta wraz mechanicznym profilowaniem i zagęszczeniem dna, wykonaniu dolnej podbudowy z kruszywa granitowego łamanego gr. 10-15cm z mechanicznym zagęszczeniem. Roboty zakończono 04 listopada 2019r.Całkowita wartość zadania wynosi 81 900,00zł Wartość dofinansowania wynosi 47 600,00zł.
  • nr 45 ark. m. 12 obręb Strzydzew na odcinku o długości 450,00mb i szerokości 4,00mb do 4,20mb o nawierzchni z kruszywa granitowego łamanego. Zakres robót obejmował wykonanie robót pomiarowych, mechanicznego wykonania koryta wraz mechanicznym profilowaniem i zagęszczeniem dna, wykonaniu dolnej podbudowy z kruszywa granitowego łamanego gr. 15cm z mechanicznym zagęszczeniem. Roboty zakończono 17 września 2019r.Całkowita wartość zadania wynosi 72 360,00zł Wartość dofinansowania wynosi 50 000,00zł.